HVORFOR EN HJEMMESIDE?

Den politiske debat kræver fordybelse, men efter debaltspalterne at dømme præges den af en forstemmende forudsigelighed. Enten er man islamofil kulturradikal eller nationalistisk islamofob. Det er slem sort-hvid tænkning - i bedste westernstil. Så hvorfor en hjemmeside? For at give synspunkterne lidt mere luft - i behørig afstand fra debatredaktionernes iltmangel.

Mine skriverier kredser om 4 emner: Grundtvig, historieløshed, islam og uddannelsespolitik. I mine øjne er de nært beslægtede. Grundtvig er dansk historieløsheds fader. Midt i en af sine mageløse opdagelser  modtog han som bekendt danskhedens hellige tavler. Samtidig reducerede han Danmarks og Europas historie til den rene mytologi.    Jeg mener desuden, at dansk historieløsheds største navne( Søren Krarup, Ralf Pittelkow, David Gress, Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard) står i gæld til salmistens banebrydende eksempel. I videnskabelig henseende rangerer nævnte historikeres udgydelser om islam på samme niveau som Grundtvigs ølnordiske bandbuller mod romer-åget og papisterne. Angående uddannelsespolitikken: Som bekendt var bogormen Grundtvig en svoren anti-akademiker. Paradoksalt, men sandt. Det er lige så paradoksalt, at den danske højskoles fader tegner til også at blive det danske uddannelsessystems banemand.Med kyndig hjælp fra et hobetal af åndelige oldebørn: alle de 68-akademikere, som har byttet flower power med fleksibilitet, projekter og teambuilding.