Ja til civil ulydighed

"Anarkisme ville være konsekvensen af at lade følelserne råde - og så hersker kun én lov,nemlig junglens, hvor den stærkeste vinder", skriver DF´s Peter Skaarup i polemik med en læser, der forsvarer de irakiske asylsøgere i Brorsons Kirke (Information d.13.juni 2009).

Peter Skaarup manipulerer.

Anarkisme er at være fløjtende ligeglad med alle love. Gør man modstand mod én enkelt oplagt uretfærdig lov, er det ikke anarkisme, men civil ulydighed.

Sidstnævnte er forudsætning nummer 1 for demokratiets fremskridt.

Husk på: Havde Martin Luther King i sin tid affundet sig med USAs demokratisk vedtagne racelove, ville USA  idag ikke have en sort præsident.

6. juli 2009