HELGE SANDER UND DAS LUMPENPROLETARIAT

"Danmark ligger tredjesidst i en ny undersøgelse af de universitetsansattes frihedsgrader i 23 europæiske lande" skriver Information den 5.12. Den forhenværende sportsjournalist  Helge Sander ser imidlertid ingen trusler mod forskningsfriheden.

Som forhenværende undervisningsassistent ved et dansk universitet (1990-95) må jeg give ham ret : hvad forskningsfrihed angår klarer de danske universiteter  sig strålende - i spidsen for den globale fjerde division.

I et  forskningsmæssigt u-land må undervisningsassistenter nemlig formodes at gå for lud og koldt vand. Hvorimod Danmarks akademiske coolies kan kalkulere med den højt berømmede danske flexicurity. Forstået på den måde, at universitetets Lumpenproletariat kan få  pjalterne lappet ved de danske arbejdsløshedskasser - via de supplerende dagpenge, som er  dansk forsknings såvel vigtige som stærkt upåagtede finansieringskilde.

7/12/2007

Se også mine tidligere indlæg: "Efter os syndfloden"(1994) og "I Monty Pythons tjeneste"(2000)

Se desuden mine Fodnoter til Hannah Arendt