STJERNFELTS & MCHANGAMAS BLINDE PLET

I en kronik bragt af Information 1/2 *anfører Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt(J&F), at kristendom i modsætning til stærke kræfter inden for islam ikke længere generelt er nogen trussel mod demokrati og frihed.

Det har de så evig ret i.

Deres kritik er imidlertid behæftet med en gevaldig blind plet: jødedommen.

Det er nemlig en veldokumenteret kendsgerning, at rabiate rabbinere - både i USA og Israel - støtter de jødiske fundamentalister, der betragter deres bosættelser på palæstinensisk jord som Guds gave til det jødiske folk.

Man mindes Immanuel Kants opfordring: Sapere aude! Ha´ mod til at  vinde indsigt!

Kant ville have dristet sig til at erkende eksistensen af den jødiske fundamentalisme. Dernæst ville han turde skrive om dens fare. Både inden og udenfor Mellemøsten.

Det mod har J & F ikke!Ikke endnu i hvert fald!

1.2.2011

*Kronikken kan læses på   http://www.information.dk/258047