JØDEHADET VOKSER - HVAD SKAL MAN GØRE VED DET?

For at bekæmpe det voksende jødehad er der kun én farbar vej: at fortælle hele sandheden.

Under overskrifterne "Jødehadet vokser - Mediedækningen er tendentiøs" bragte Kristeligt Dagblad d. 27.11.09 et indlæg af sygeplejerske Rachel Adelberg Johansen (RAJ). Tillad mig indledningsvis at slå fast, at jeg deler RAJs bekymring over det voksende jødehad. Dog vil jeg samtidig gerne understrege, at jeg er endnu mere bekymret over det, som i mine og mange andres øjne sikrer denne svøbe de optimale vækstbetingelser.

   Jeg hentyder naturligvis til Israels politik over for palæstinenserne. En politik, hvis himmelråbende karakter synes at eskalere dag for dag. Seneste vidnesbyrd om denne tragiske udvikling leveres af Amnesty International, som i sit sidste medlemsblad beretter om at "Israel nægter palæstinenserne adgang til vand".

Skal de tendentiøse fremstillinger, som RAJ klager over, få en ende, er der kun én farbar vej: at fortælle hele sandheden.

Een måde at gøre det på, er at lade palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden komme til orde. Uden om Israels censur.

Denne opgave kunne Trykkefrihedsselskabet udmærket tage sig af. RAJ sidder jo selv i selskabets bestyrelse, hvor hun nok med succes kan plædere for initiativet.

Til slut: jeg finder det betænkeligt, at RAJ går den hollandske islamkritiker Geert Wilders i bedene ved at efterlyse sagkundskabens vurdering af Koranens anti-jødiske udsagn. Sådanne udsagn findes, men at hæfte sig ved dem, er lige så uproduktivt som at opremse de steder i Det Gamle Testamente, hvor Gud lover at bistå sit udvalgte folk i at udrydde alle dets fjender.

Et eksempel blandt mange er 5.Mosebog,kapitel 7, hvor overskriften lyder: "Påbud om at udrydde kananæerne". Såvidt jeg husker, var kananæerne de oprindelige beboere af det land, som RAJ omtaler som "Palæstina".

3.december 2009