Professor Stjernfelt og Danmarks zionistiske doxa - med en opdatering pr. 18.08.14

Under overskriften "Oprør mod den moderne verden" bringer Weekendavisen den 23.3.12  en kommentar ved  Frederik Stjernfelt, der er professor i kognitiv semiotik på Århus Universitet.

Kognitiv semiotik betyder noget i retning af "erkendende tegnlære", og Stjernfelts kommentar udmærker sig ved den form for selektiv erkendelse, som man kalder propaganda.

Samtidig er den  endnu et  tegn på, at Danmark beherskes af en zionistisk doxa.

Allerførst en kort filologisk parentes.

Både doxa og dogme er afledt af det oldgræske verbum "dokéo", som betyder: jeg mener, jeg finder det passende.

Men hvor  dogmet er  en indiskutabel sandhed, er doxa´en  lig med en opfattelse, der er så udbredt, at de færreste gider diskutere den. 

Tilbage til professor Stjernfelt: Hans påstand om, at både nazister og jihadister gør oprør mod den moderne verden, er i og for sig rigtig nok. Men når han et sted i kommentaren erindrer læseren om, at "stormuftien af Jerusalem, Hajj Muhammed Amin al-Hussaini (...)sad i Berlin og var direkte involveret i Holocaust-planlægningen", ja så ser man hensigten og bliver forstemt.

Det er  et faktum, at bemeldte stormufti var pot og pande med Hitler og Himmler, men i betragtning af, at han  anførte en palæstinensisk anti-zionistisk modstand allerede i 1929  - det vil sige 4 år før Hitlers magtovertagelse -,  ville det klæde Frederik Stjernfelt, hvis han  nævnte, at det moderne Israel også kan opregne små og store fascister : her tænker jeg på Baruch Goldstein, der i sin tid myrdede mindst en snes bedende muslimer i en af Hebrons moskeer; jeg tænker desuden på den jødiske fundamentalist Yigal Amir, som i 1995 myrdede Israels statsminister Itzhak Rabin; dernæst tænker jeg på de rigtigt mange Haredi-jøder, som bestemt ikke kan anses for nogen venner af moderniteten (se herom Klaus Wiwels artikel "En hær af lærde" i Weekendavisen den 24.2.12); sidst men ikke mindst tænker jeg på Israels National Religious Party (NRP) og dens racistiske bøller i Gush Emunim.

Ganske vist indrømmer Stjernfelt allersidst i sin artikel, at den bibelske historie om Abraham og Isak en en uhyggelig funderingsmyte, som jødedommen deler med kristendommen og islam. Gud ske tak og lov for det! Uden denne gardering ville han (Stjernfelt altså!) havne i betænkelig nærhed af de tre  særdeles-lidet- erkendende islam-hetzere Søren Krarup, Jesper Langballe og Lars Hedegaard.

På samme tid er hans halvkvædede vise om Abraham og Isak   for vag og diffus til at kunne  afkræfte  den kendsgerning, at Danmark regeres af en zionistisk doxa.

Hvor Frederik Stjernfelt er at finde  i godt selskab med  Flemming Rose på Jyllands Posten, Bent Blüdnikow på Berlingske, Herbert Pundik og Anders Jerichow på Politiken,  Bo Bjørnvig og Ulrik Høy  på Weekendavisen - samt Adam Holm og Martin Krasnik på DR2.

Beslægtede links:

1)Israel og den danske tavshedsfront;

2)Frederik Stjernfelt og den israelske blindgyde;

3) Israel og Memri

30.marts 2012 - opdateret d. 18.8.2014