OM BORGERLIG ANSTÆNDIGHED

PIA Kjærsgaard er det bedste bud på Danmarks kommende borgerlige statsminister.

For hvem er det nu, som kan balancere mellem grundtvigsk frisind og estrupsk fasthed? Det ka´ Pia!

Når VK i løbet af de snart 8 år, der er gået siden det såkaldte systemsskifte, af velmenende kritikere tit og ofte er blevet opfordret til at udvise god borgerlig anstændighed, har opfordringen sikkert udløst heftige indre monologer i adskillige borgerlige lønkamre.

Udadtil er opfordringen imidlertid gang på gang resulteret i fromme bedyrelser om, at V & K i tykt og tyndt deler værdier med DF.

Nu er der alligevel sket noget, som mange VK-ere må opfatte som en prøvelse i klasse med Poppos jernbyrd.

Pia Kjærsgaard nøjes nemlig ikke længere med at dele værdier med V&K. Nu vil hun også dele taburetterne.

Foreløbig har kun to fremtrædende borgerlige ministre - Helge Sander (V) og Brian Mikkelsen (K) - haft mod og mandshjerte nok  til at byde DF velkommen i regeringen.

Det må formodes, at det er sket ud fra en dobbelt erkendelse: ikke alene kan DF mønstre indtil flere ministeremner. DF-lederen er også i bund og grund det bedste bud på Danmarks kommende borgerlige statsminister.

For hvem er det nu, som kan forene hele det borgerlige Danmark ved talentfuldt at balancere mellem grundtvigsk frisind og estrupsk fasthed? Det ka´ Pia!

Har Helge Sander og Brian Mikkelsen indset det, vidner det om klarsyn.

Tør de også sige det højt, er det faktisk udtryk for en slags god borgerlig anstændighed.

7.august 2009

PS. Hva´ ka´? Burka! Ka´ hva´?

Vise, at Birthe Rønn er mere grundtvigsk frisindet end Pia Kjærsgaard. Problemet er dog, at Rønn er lige så estrupsk som DF-lederen. Trods sin juridiske uddannelse bifalder Rønn nemlig den afgørelse, Flygtningenævnet har truffet i sagen om de irakiske asylsøgere. Det gør hun ved at påpege, at lov er lov og lov skal adlydes.

Men Flygtningenævnets afgørelse er slet ikke nogen lov.

Tværtimod er den en inappellabel dom. Ovenikøbet fremsat på grundlag af tvivlsomt bevismateriale.

Det virkelig hårrejsende i det,der sker lige nu, er ikke Politiets hårdhændede rydning af Brorsons Kirke. Politiet har blot udført sit arbejde.

Nej, det virkelig hårrejsende er, at  den rettergang, de irakiske asylsøgere er blevet udsat for, i den grad ligner de hekseprocesser, man førte i de ikke helt så gode gamle dage.

Hekseprocesser, hvor bevisførelsen var lige så lemfældig som Flygtningenævnets idag.

Estrup? Det er langt værre.

18.august 2009