MENS VI VENTER PÅ EU...

Den 18. august bringer Information en interessant artikel af Lise Richter :"Det usolidariske universitet" . I den  berettes om, hvordan  universitetets løst ansatte i årtier er blevet svigtet af Gud og hvermand - og især af deres fastansatte kolleger. Men nu  kan uni-daglejerne sætte deres lid til EU, skriver Richter.

Hvad skal man mene?

Glem EU! Stol på jer selv!

Der er ikke andet at gøre end at vække den offentlige mening  via egnede aktioner.

Hvad  med at lock out´e de studerende, for eksempel?

Man behøver kun at gøre det på et enkelt institut, efter at have  forberedt aktionen via mail,sms, facebook, brevduer - you name it!

Og efter at have kontaktet pressen, selvfølgelig.

18.august 2010