fadervor eller krigserklæring

Jeg genoptrykker her et indlæg, som jeg i april 2004 sendte til Jyllands-Posten:

HELLE MERETE Brix - alias: Den kvindelige halvdel af det navnkundige opdagerpar Brix & (Lars)Hedegaard - kan 22/4 over for Jyllands-Postens læsere afsløre, at det magelige Danmark er lige ved at blive et let bytte for kalifatets krigere.

At det virkelig står slemt til, fremgår af Brix´ beretning om, at hun på Nørrebro har overværet en af Hizb-ut-Tahrir foranstaltet procession, der blev anført af nogle "små krigere".

Det siger sig selv, at disse uvorne unger må have været bevæbnet til tænderne, og uanset, at Brix ikke uddyber beskaffenheden af deres militære udstyr (kalashnikov?vandpistoler?gummidolke?), er det virkelig rystende, at det danske politi af lutter magelighed ikke har iværksat de formasteliges afvæbning og efterfølgende pågribelse.

Den skarpsindige og dybt foruroligede Brix fortæller endvidere, at processionen skred frem ad hovedstadens gader, mens der oppe fra en ladvogn blev råbt: "Takbir"- hvorefter mængden svarede i kor: "Allahu akbar", Gud er størst.

Og her kommer hendes chokerende afsløring:Takbir betyder minsandten ekspansion og erobring.

Altså - altid ifølge Brix: Allahs krigere er i fremmarch, og de vil snart erobre Danmark - insjalláh (om Gud vil)!

Hertil vil jeg gerne tillade mig at bemærke to ting:

Det kan ikke udelukkes, at Hizb-ut-Tahrirs småtbegavede medlemmer og sympatisører optræder som frøer, der i deres forsøg på at puste sig op til oksestørrelse hos ubefæstede sjæle kan efterlade et indtryk af ekspanderende adfærd.

Af samme grund er det yderst tvivlsomt, om disse buldrende tønder udgør en fare for landets sikkerhed. Terrorister plejer at gå stille med dørene.

Derimod er det sikkert, at Helle Merete Brix ikke kan slå op i en arabisk ordbog, eller også er hendes arabiske hjælpemidler på turistparlørniveau.

For vist betyder ordet "takbir" ekspansion, men hverken Hans Wehrs "Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart" eller Pétrod og Barsenijs "Arabisk -dansk ordbog" angiver betydningen erobring. Derimod anfører begge ordbøger - i øvrigt de to bedste på det danske marked i øjeblikket - den betydning, som må anses for den rigtige i den af Brix skitserede kontekst.

Takbir betyder nemlig også "det at sige:Allahu  akbar" og er derfor ikke andet end opfordringen til de tilstedeværende muslimer om at fremsætte udsagnet:Gud er størst.

Hvilket de in casu også gør!

I betragtning af, at Brix er i stand til at forveksle et Fadervor med en krigserklæring, håber jeg virkelig ikke, at politiet har ansat/agter at ansætte hende som islamekspert. Ellers er der ikke andet at gøre end at betro sig til den Almægtige og håbe, at Han vil bevare Danmark og Brix med.

Bragt i Jyllands-Posten den 24.april 2004

Beslægtet link: Filologiske smuler 

5.3.13