NÆSTE STOP ANHOLT?

Når politiet kan bruge terrorpakken mod Kirkeasyl, hvad  bliver så det næste? Jeg spørger af ren og skær personlig interesse.

I et læserbrev bragt d. 29/10 i Nordjyske Stiftstidende optræder jeg nemlig under den lidet flatterende rubrik CINI/TERROR.

Gør det mig til terrorist?

Risikerer jeg at miste min folkepension?

Og ende som indsat i en fremtidig dansk Guantánamo langt ude i Anholts ørken?

 Bragt i Information d. 6.november 2009.

 

Sendt også til:

1)Folketingets Retsudvalg

2) Pressenævnets Sekretariat

3) Nordjyske Stiftstidendes ansvarshavende chefredaktør Per Lyngby

                           FORHISTORIE

Ovenstående indlægs opbyggelige forhistorie kan læses på

www.Nordjyske.dk/debat.

Her blot et kort resumé.

Den 4/9/09 kunne man i Nordjyske Stiftstidende læse et indlæg af den meget skrivende dansk-indiske forretningsmand Dhamu Chodavarapu, hvor han under overskriften "I did it for Denmark" skrev om løst og fast for til sidst at omtale en indisk konge, som tilbage i 700-tallet havde problemer med muslimske terrorister (sic!).

Jeg reagerede ved at påpege, at også hinduer, jøder og kristne havde været særdeles aktive ude i terrorbranchen og omtalte mordet på Mahatma Gandhi (begået af en hindu-terrorist), mordet på Itzhak Rabin (begået af en jødisk terrorist) samt mordet på Aldo Moro, begået af de Røde Brigader.

Dhamu Chodavarapu(DC) svarede, at mordet på Gandhi og Rabin var forståelige, hvorimod de muslimske terrorister var en samling psykopater, der blot myrdede i Allahs navn.

DC´s synspunkt er interessant, fordi den bygger på det stiltiende udgangspunkt, at der er terrorister, der skam er gode nok, nemlig vore egne - hvorimod de andre er skurke og psykopater alle til hobe.

Logisk, ikke sandt?

Den 19.9. fik DC støtte fra en uventet kant. En læser ( Giuseppe Gulisano ) mente, at jeg manipulerede med virkeligheden ved at omtale drabet på Moro som en terrorhandling. Nej, mente Gulisano, Moro var blevet dræbt af sine egne partifæller, de italienske kristelige demokrater.

Jeg forsøgte at besvare Giuseppe Gulisanos indvending så godt jeg kunne.

Det viste sig imidlertid, at mit svar ikke var godt nok.

Under overskriften "Bliv ved din læst" og rubrikken "CINI/TERROR" påpegede Gulisano, hvordan jeg havde  undladt at fortælle, at de italienske kristelige demokrater var pot og pande med mafiaen.

Hertil får jeg lyst til at spørge:

1) Er mafiaen ikke en kombineret  terror- og forbryderorganisation?

2) Er det ikke mere aktuelt at beskæftige sig med de forbindelser, der efter alt at dømme eksisterer mellem  mafiaen og Berlusconi?

Så meget desto mere som nævnte forbindelser er yderst relevante i en rent dansk sammenhæng. Jeg hentyder til en nylig afstemning ved EU-parlamentet , hvor 3 danske EU-parlamentarikere har forsvaret  Berlusconis anslag mod den italienske presse. Disse danske parlamentarikere er Bendt Bendtsen(K) samt Morten Messerschmidt og  Anna Rosbach, begge DF.

Læs hele historien på www.kristeligt-dagblad.dk  ved i søgefeltet at klikke på Berlusconi.

7.11.09