Nietzsche om Luther

Luther var et sproggeni - skriver Anders Raahauge i Kristeligt Dagblad 6/7,  og citerer filosoffen Friedrich Nietzsche, der kaldte Martin Luthers oversættelse af Bibelen "et mesterværk i tysk prosa".

Det skal nok passe.

Men Nietzsche skrev også noget helt andet om reformatoren fra Wittenberg. Nemlig følgende:

" Luther, en umulig munk, der just på grund af sin ´umulighed´ angreb kirken og - følgelig! - genoprettede den..." Ecce Homo, s. 113 i den danske oversættelse ved Niels Henningsen, Det lille Forlag, 1994.

Om denne kirkelige genoprettelse var noget godt for Tyskland og de skandinaviske lande, er der strid blandt de lærde.

Til gengæld er det helt sikkert, at genoprettelsen  var en katastrofe for Sydeuropa, hvor man som svar på Reformationen gennemtrumfede Modreformationen. Læs: en  yderst reaktionær form for katolicisme.

I 1600 blev Giordano Bruno brændt på bålet.

Heksebål i tusindvis flammede op i både den katolske og i den protestantiske verden.

Holocaust var en katolsk-protestantisk joint venture, hvor katolikken Adolf Hitlers præstationsfromhed fik  hjælp fra protestanten Adolf Eichmanns nådefromhed.

PS. Om den skelsættende forskel mellem præstationsfromhed og nådefromhed læs mere i Heinz Schilling, Martin Luther - Rebel i en opbrudstid, 2014,s. 80


12. juli 2017