VENDER HITLER TILBAGE?

Strøtanker  i anledning af  en Hitler-udstilling  i Berlin

Under overskriften "Hitler vender tilbage" bringer Information den 14.11.2010 nogle overvejelser, som  pastor Jens Kvist gør sig i anledning af en Hitler-udstilling, han har set i Berlin.

Kvists refleksioner er absolut læseværdige, men de afspejler desværre, at han hører til de mange, der ikke kan se Europas historie for lutter Hitler (+ Stalin).

Helt anderledes forholder det sig med den svenske forfatter Sven Lindqvist, som i sin veldokumenterede bog Udryd de sataner (1992) kommer frem til følgende konklusion:

" Auschwitz  var den moderne industrielle udgave af en tilintetgørelse som det europæiske verdensherredømme længe havde hvilet på"(s. 181).

Hitler havde mange læremestre, understreger Lindqvist. En af dem var en vis Paul Rohrbach, som i 1912 udsendte bestselleren Der deutsche Gedanke in der Welt.

Heri skrev Rohrbach blandt andet:

"Ingen falsk filantropi eller raceteori kan overbevise fornuftige mennesker om at bevarelsen af nogen stamme blandt det sydlige Afrikas kaffere...er vigtigere for menneskehedens fremskridt end udbredelsen af de store europæiske nationer og den hvide race som sådan.

Først i det øjeblik den indfødte i den højere races tjeneste(...)lærer at skabe værdier, opnår han en moralsk ret til at eksistere" (Udryd etc., s.170. Mine understregninger)

Den slags  "fornuftige" tanker var meget udbredte i perioden op til Første Verdenskrig.

Både i og udenfor Tyskland.

Mere om det i Lindqvists bog, der anbefales på det varmeste.

19.november 2010

En interessant link: Weimar in Jerusalem: the rise of fascism in Israel (Forfatteren er Uri Avnery,  tyskfødt israelsk pacifist)

PS. 1.8.2012

Se også

www.information.dk/307106