OM AT GØRE I KATOLSKE NÆLDER

I dagens udgave af Kristeligt Dagblad morer universitetslektor Bjørn Thomassen sig  over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen grundlovsdag under reformations-gudstjenesten i Haderslev Domkirke "på suveræn vis sammenfattede hele kongerækken af Luther-myter: at Luther satte mennesket frit, at Luther lærte os at være kritiske, at Reformationen førte til velfærdsstaten, og at Luther satte en folkeoplysning i gang, som vores demokrati er groet af".

Bjørn Thomassens indlæg er så godt, at jeg fristes til at citere rub og stub. Men læs  det  selv, kære læser, ved at google: Reformationsfejring fortsætter hjernevask af børn og voksne.

Ud over statsministeren tager Bjørn Thomassen også den folkekære entertainer  Sigurd Barrett under kærlig behandling. Denne rejser nemlig for tiden landet rundt med børne-showet "Sigurd fortæller om Luther". Fortællingen går blandt andet ud på, at paven blev meget vred, da han hørte, at Luther modsatte sig afladshandlen. Og hvad sagde paven så? Han sagde:"Fuck Luther!"

Ifølge Sigurd altså.

Det sagde paven naturligvis ikke - lige så lidt som Luther  sagde: "Fuck bønderne!", dengang han opfordrede de tyske fyrster til at slå  deres oprørske bønder ned som gale hunde. Interessant nok skete dette i  Herrens år 1525, lige før hertug Christian (den senere kong Christian d.3.) indførte lutherdommen i Nordslesvig - og det var netop dén begivenhed, Lars Løkke, flankeret af Pia Kjærsgaard og Dronningen, fejrede i Haderslev Domkirke.

I sit show bilder Sigurd Barret børnene ind, at de katolske munke gik rundt og snakkede latin, men det er også en tyk løgn.

Frans af Assisis berømte solhymne (salme 17 i den danske salmebog) blev forfattet på italiensk folkemål 300  (trehundrede!) år før Luther. Og det er kun ét blandt utallige eksempler på, at den katolske kultur var alt andet end ufolkelig.

Sagt i klartekst: Luthers reformation var fuldt ud berettiget alene af den grund, at afladshandelen var en skandale, og at mange paver skamred deres embede.

Men at udnævne Luther til det danske demokratis fader, er at lyve i en højere sags tjeneste - og det er lige netop dét speciale, som jesuitterne kom til at excellere i.

Moralen: Når Lars Løkke, Sigurd Barrett m.fl. lyver til gavn og ære for Luther, kommer de til at gøre  i katolske nælder.

                        *

Kildehenvisninger:

www.skolekirkehistorie.dk/haderslev  ( ved tidligere biskop Niels Henrik Arendt)

Heinz Schilling, Martin Luther - Rebel i en opbrudstid, 2014, s.290

Martin Luther,  Imod bøndernes røver- og morderbander,  Luthers Skrifter i udvalg ved Torben Christensen et alii, bind 4, s. 263- 268

17. juni 2017