Luther som lykke- og glemselspille?

"Hvorfor er vi så rige?" spørger professor emeritus Niels Kærgaard i Kristeligt Dagblad 27/9.

Så vidt jeg kan forstå, mener han, at  lutheranismen er skyld i al den rigdom og den lykke, som Danmark er velsignet med.
Niels Kærgaard overser, at velfærdsstaten også er en realitet  i Holland og Schweiz, to lande, som  ikke bekender sig til den lutherske lære.

Spørgsmål: Når velfærdsstaten opstod i netop  nævnte lande, skyldtes det ikke, at det lutheranske Nordeuropa samt Holland og Schweiz blev skånet for Første Verdenskrigs omfattende myrderier og ødelæggelser ?

Denne side af sagen  glemmes af Niels Kærgaard.

Den huskes derimod af hans universitetskollega Gorm Harste. Interesserede henvises til hans særdeles indsigtsfulde artikel Erasmus: samarbejdets teologi og europæiske konsekvenser, som blev bragt af Kristeligt Dagblad den 19.6.2017.

30. september 2017