EURABIA ER EN ZIONISTISK SKRØNE

Venstrefløjens besættelse af Israel ville være komisk, hvis ikke det samtidig var dybt tragisk, skriver Elin Landler i Information d.14.august. Uanset hvad der sker af uhyrligheder i verden - og her nævner skribenten Sudan,Nordkorea, Nigeria, Iran og Cuba-, vender fløjen tilbage til temaet ´det onde Israel´.

Så langt Elin Landler.

Kommentar: Venstrefløjens besættelse af Israel hidrører af Israels besættelse af palæstinensisk territorium - et forhold, der resulterer i hårrejsende lidelser for det palæstinensiske folk samt i en strøm af palæstinensiske flygtninge til Europa.

For det andet: Supermagten USA er såre opmærksom på de andre uhyrligheder, fru Landler nævner, hvorimod det tager konsekvent skyklapper på over for de overgreb, Israel udsætter palæstinenserne for.

Foretager man lidt research, viser det sig, at USAs selektive blindhed over for Israels forbrydelser skyldes den magtfulde israelske lobby, hvis vidt forgrenede aktiviteter undersøges i en veldokumenteret bog af John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt ("Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik", Gyldendal 2007).

At nævnte lobby også er aktiv på europæisk grund, bekræftes af den enorme udbredelse, Eurabia-skrønen har vundet i Europa.

Skrønens ophavskvinde er  den erklærede zionist Bat Ye´or (hebraisk for:Nilens Datter), som har en høj stjerne hos Trykkefrihedsselskabets grundlægger og formand Lars Hedegaard.

Nogle data:

1) Eurabia-skrønen indføres i Danmark via bogen "I krigens hus" (2003) ved Lars Hedegaard og andre (se bogens side 229 øverst, hvor Bat Ye´or optræder som forfatter til en fransksproget artikel om Eurabias fødsel).

2)To år senere (februar 2005) forelæser samme Bat Ye´or på Capitol Hill i Washington D.C. Emnet er Eurabia. Forelæsningen er arrangeret samt sponsoreret af ZOA - Zionist Organization of America.

3) I november 2005 er Bat Ye´or hovedtaler ved en københavnsk konference om ytringsfrihed. Konferencen afholdes under Jyllands-Postens og Trykkefrihedsselskabets auspicier. Ved samme lejlighed interviewes hun d.19.november 2005  i Berlingske Tidende (Se Bent Blüdnikows artikel "Europa - et kontinent uden identitet").

4) 11.juli 2009 bringer Newsweek en artikel af William Underhill med overskriften "Dispelling the Myth of Eurabia", der omtales af Georg Metz i Information d. 14. august 2009.

Interesserede henvises desuden til : Bath Ye´or, Eurabia: The Euro-Arab Axis,2005 - et mesterværk udi den fantapolitiske genre.Kan lånes på www.bibliotek.dk. Se også  www.denisraelskelobby.dk  og www.zoa.org.

17. august 2009

Beslægtede links: Der er ingen kaviar i religionen; Umm Lars; Den gode, den spegede og den virkelig onde; Fænomenet Bat Ye´or; Daniel Pipes og hæderligheden;Mellem linierne