KAREN JESPERSENS LANGE MARCH


"Du  skal blive, hvad du er" skriver Nietzsche.
I betragtning af Karen Jespersens vulgærmarxistiske fortid ligger det vel både i sagens natur og i Nietzsches ånd, at hun nu slår sine folder i Venstre.
Enhver vulgærmarxist er jo en liberalist i svøb. Det fremgår - om ikke andet -  af, at den ultraliberalistiske gymnasiereform bliver ført ud i livet af venstreorienterede managementfreaks.
Når dette er sagt, kan man så spørge, om Karen Jespersens nye militans i Venstre bliver endemålet for hendes lange march fra venstre mod højre.
  Næppe.
 Jespersens vulgærmarxisme går nemlig hånd i hånd med en rendyrket højrepopulisme.
Før eller senere ender hun derfor i Pia Kjærsgaards folkekøkken.
Inden da må hun forventes at få succes på to fronter:
1) Hun vil flytte en del stemmer fra K og DF over  til V
2) Tro mod sin evne til at skabe splid, hvor hun end færdes, vil hun fremme Venstres opløsningstendenser ved at yppe kiv mellem Fogh-fløjens demagoger og hæderlige liberale à la Rønn Hornbech.

01/02/07