SPANSK LÆSERBREV

Dagbladet "El País", som jeg plejer at stave mig igennem, når jeg opholder mig under spanske himmelstrøg, bragte den 29.februar 2012 et læserbrev om Palæstina, som jeg har oversat efter bedste evne.

                           Palæstina

Jeg vendte for nylig hjem efter mit tredje Palæstina-besøg, hvor jeg deltog i et internationalt solidaritetsprogram, der gik ud på  at plante oliventræer og  besøge forskellige byer (Jerusalem, Betlehem, Hebron, Ramallah, etc.) og få belyst de politiske og historiske sammenhænge, som de indgår i.

Som ved tidligere besøg har jeg været vidne til krænkelser af  menneskerettighederne, som rækker langt ud over det, som plejer at nå os via medierne: vanskelighed ved eller umulighed i at få adgang til  opdyrkede områder, frugttræer, der bliver rykket op med rode, mangel på vand (Israel indvinder vand fra vandfelter, der ligger på Vestbredden, for dernæst at sælge det til palæstinensene til en pris, der er langt højere end den, der bliver betalt af de israelske borgere).

Jeg har også set en mur, der er fire gange så lang og visse steder dobbelt så høj  som Berlinmuren og har et forløb, der er blevet betegnet som ulovligt af den Internationale Straffedomstol.

Alligevel er palæstinenserne fortsat det mest gæstfrie folk, jeg har mødt: de smiler til dig, de spørger, hvor du kommer fra, og de byder dig på te. Og det på trods af, at du er udstyret med et europæisk pas, der giver  adgang til steder og byer, som de ikke har kunnet besøge i årevis.

Ricardo Moreno Herrero, Hannover, Tyskland

16.marts 2012