SIDSTE NYT FRA SØREN KRARUPS MARSKANDISER-INVENTAR

"Apoplektisk absoluthed" formidlet via "et marskandiser-inventar af en forslidt poetisk fraseologi." Sådan karakteriserer Søren Kierkegaard Grundtvigs tænke-og skriveprocesser anno 1845 (jf. Søren Kierkegaards Personlige papirer,VI,ss. 102-05)

165 år senere kan Grundtvigs marskandiser-inventar åbenbart stadig bruges. Det fremgår af Information d.31.5., hvor Søren Krarup forsøger at uddrive et postmoderne problem(det muslimske tørklæde i retssalene) ved hjælp af et antikvarisk klenodie: den Augsburgske Bekendelse fra 1530.

Heldigvis bringer samme dags Information  en velargumenteret artikel, hvor filosoffen Søren Gosvig Olesen plæderer for et gradvist farvel til den religiøse stat (og dens Luther- og Grundtvig-inspirerede marskandisere).

Artiklen skinner som lyset i mørket. Måtte flere og flere få øje på det! Lyset altså.

4. juni 2008