BERTEL HAARDERS PRÆK

Lige en kort bemærkning angående Bertel Haarders frisindede præk i Information 6/7: Vel var Grundtvig frisindet, men han var så sandelig også fundamentalist. Hans berømte linier:"Sandru Hedning,Tyrk og Jøde/dem har Gud i Grunden kjær" (Grundtvigs Poetiske Skrifter, 6, 248) bør for eksempel læses på baggrund af, at Abraham ifølge skjalden er "den mageløse Folkefader...af hvem Christus var den ægte og Mahomed den uægte Søn"(Grundtvigs Udvalgte Skrifter,6,67).

Dette tilskrev Grundtvig Folkefaderens kødelige omgang med såvel slavinden Agar som med hustruen Sara, som avlede henholdsvis Ismael og Isak.

Hvilket tilskynder Grundtvig til følgende dybsindighed: " det er umueligt, at Araberen og Tyrken, hvis Moder, i det store som i det Smaa, var En af hans Faders Slavinder, kan betragte Middelalderen som En af os christnede Europæere, hvis Moder var hans Faders tro Ægtefælle"(op.cit.,547).

Mere om Grundtvigs bibelfundamentalisme i Ole Vind, Grundtvigs historiefilosofi,1999.

Se også essayet STUPIDARIUM GRUNDTVIGIANICUM på 

http://www.pietrocini.dk/default.asp?mainld=3

 

 

 

 

8.juli 2009