DEN GODE, DEN SPEGEDE OG DEN VIRKELIG ONDE


Hvad skal man mene om Bat Ye´ors bog "Islam and Dhimmitude - Where Civilisations Collide" (2002) ?
Formelt set tager den sig ud   som en videnskabelig afhandling om dhimmi-problematikken, hvor dhimmi er ikke-muslimen, der lever som "beskyttet" under islams regimente. Ser man imidlertid nærmere på bogens indhold, viser det sig, at den dokumentation, forfatteren  fremlægger, er omhyggeligt sorteret og disponeret ud fra ét eneste kriterium: at understøtte en  ahistorisk essens-tænkning, hvor den "positive"dhimmi-essens sættes i kontrast til den "negative" muslim-essens.
Vi har med andre ord at gøre med en form for skinbarlig ny-platonisme, som reducerer det komplekse  samspil af geografiske, økonomiske, etniske, kulturelle, religiøse og politiske komponenter - det vil sige:selve historiens kød og blod -  til sekundære manifestationer (accidenter) af en imaginær idéverden.
Og ikke nok med det:Som bekendt formidlede Platon sin filosofi ofte ved hjælp af myter. Det samme gør Bat Ye´ or.
Der er imidlertid den forskel at  hendes dhimmitude-myte ligner en spaghetti western, hvor de to dhimmier (den gode jøde og den spegede kristne) kæmper mod den virkelig onde muslim.

Læs mere i mit essay "Fænomet Bat Ye´or"

1.marts 2007