DANIEL PIPES OG HÆDERLIGHEDEN

Islamkritikeren Daniel Pipes hædres idag af Trykkefrihedsselskabet, oplyser DR2´s Deadline (9/3).
Samme Pipes, der er direktør for den amerikanske tænketank "Middle East Forum", er alarmeret over, at islamkritik er tabu i Europa.
Sikke noget vås!
Islamkritiske bøger er efterhånden legio. De tæller blandt andet den højst respektløse "Problemet med islam" , Jyllands Postens Forlag (2004!)- skrevet af  kanadieren Irshad Manji, der er både muslim og erklæret lesbisk.
   På Adam Holms spørgsmål:"Hvad skal vi gøre for at undgå at moderate muslimer falder for islamismens fristelse?" svarer Pipes, at vi bør indprente dem, at de skal acceptere vestlige værdier.
Godt nok.
Men er intellektuel hæderlighed en vestlig værdi ifølge hr. Pipes?
Og i bekræftende tilfælde: Hvordan rimer dét sammen med, at Pipes i sin islamkritik støtter sig til zionisten Bat Ye´ors Eurabia-paranoia?
 Daniel Pipes kunne tage emnet op i sin næste klumme i The Jerusalem Post.
   I samme forbindelse burde han i hæderlighedens navn også oplyse, hvem der poster penge i hans tænketank.

10/3/07

PS. Først nu erfarer jeg, at Daniel Pipes er fremtrædende agent for den israelske lobby.

Det dokumenterer de to amerikanske forskere John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt i deres  Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik (2007). 

Læsningen af denne fortræffelige bog underbygger min antagelse om, at Trykkefrihedsselskabet er en zionistisk celle (se MELLEM LINIERNE).

15.10.2010

Om Daniel Pipes´ tilknytning til den israelske lobby se FREDERIK STJERNFELT OG DEN ISRAELSKE BLINDGYDE