FUNDAMENTALISTER  - 4.del af Israel/Palæstina-konflikten

 Israels fundamentalister.

Israels fundamentalister skriver man sjældent om - og, når man endelig gør det, er det forholdsvis let at tie emnet ihjel. Det gælder således Israel Shahaks  & Norton Mezvinskys bog om den jødiske fundamentalisme, der tilbage i 2004  af DR2s vært Adam Holm blev affærdiget med følgende afskedssalut:

"Det virker, som om forfatterne har stirret sig så tilpas blinde på deres emne, at de ikke i tilstrækkelig grad kan løfte blikket og se, at de ikke-religiøse kredse (i Israel,pc) trods alt fortsat er langt i overtal. Gud ske tak og lov!"

Israel er ved at gå i opløsning

Israels ikke-religiøse kredse er langt i overtal, hævder Adam Holm.

Jovist er de det.

Men det er der intet betryggende ved, thi et flertal af de sekulære israelere holder hånden over deres religiøse medborgere med det resultat, at "Israel er ved at gå i opløsning".

Sådan lyder overskriften på et interview, som den velansete israelske historiker og politolog Zeev Sternhell for ganske nylig gav Weekendavisens journalist Martin Krasnik (se WA, d. 3.2.2012).

Som det berettes i interviewet undslap den polsk-fødte Sternhell (årgang 1935) med nød og næppe Holocausts massemord.Både hans mor og hans søster blev dræbt i Majdaneks KZ-lejr.16 år gammel kom Zeev Sternhell til Israel, hvor han i 1950erne tjente  som kommandør for elitetropperne i Golani-brigaden. Han var desuden reservist i Seksdageskrigen i 1967, Yom Kippur-krigen i ´73 og Libanon-krigen i ´82.

I dag kalder han sig for "superzionist".

Ærligt talt: Det må han gøre med en særdeles dårlig smag i munden. Nærlæser man nemlig hans interview, kommer man til den slutning, at Israels indeværende deroute skyldes zionismens medfødte skavanker.

Sternhell nævner selv det beskæmmende i, at to fremtrædende medlemmer af Arbejderpartiet - Shimon Peres og Ehud Barak - af ren og skær opportunisme  er gået over til højrefløjen.

Men problemet  stikker endnu dybere. Heller ikke founding father David Ben-Gurion var den største demokrat i verden, må  Sternhell lidt vrangvilligt medgive.

Og det er netop sagens kerne.

Når Israel i dag er ramt af opløsningstendenser, skyldes det landets arvesynd: det oprindelige demokrati-underskud, der blandt andet har  medført, at de sekulære lige fra statens grundlæggelse i maj 1948 er indgået i et symbiotisk forhold med det religiøse etablissement.

Skelsættende, mener Sternhell, blev 1967-krigens triumfer. De udløste nemlig  en kæmpe  bølge af  religiøs eufori, der bredte sig til  Israels sekulære vælgerskare.

Denne messianske tsunami var medvirkende til, at  zionismen  kappede sin (svage) forbindelse til  traditionen fra Oplysningstiden for at blive mere og mere "blod og jord"-orienteret.

Men i det Hellige Land er det farligt at råbe:  "blod og jord". Gør man det,  svarer ekkoet  med et gungrende "Gud med os". Et guddommeligt ekko, der fra de militære forlægninger i Jordan-dalen hæver sig velsignende til de Uzi-bevæbnede Gush Emunim-fanatikere, der spreder terror fra deres illegale,men tolererede udposter på bakketoppene i Judea og Samaria.

Sternhell siger, at Israel er ved at gå i opløsning. Men der foreligger et andet realistisk alternativ:

at Israel er ved at udvikle sig til et fundamentalistisk land - med et stadig mere skræmt og resigneret demokratisk mindretal.

21. februar 2012

Relateret link: Hellige gangstere

Bibliografisk note.

 Ovenstående yderst kortfattede fremstilling er baseret  på:

- Martin Krasnik, Israel er ved at gå i opløsning, Weekendavisen d. 3.2.2012

- Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel, 1998

- Göran Rosenberg, Det tabte land, 1998

- Israel Shahak & Norton Mezvinsky, Jewish Fundamentalism in Israel, 2003 

- Følgende interview med Israel Shahak:

http://mwcnews.net/focus/analysis/3558-in-memoriam-israel-shahak.html

- Artiklen "Israelske soldater bryder tavsheden" bragt i Amnestys medlemblad nr 1. februar 2012, som kan læses på www.amnesty.dk

PS. I sandfærdighedens navn må det lige indskydes, at der også er fundamentalister på den modsatte lejr.

Jvf. www.information.dk/293190

Information skylder stadig at bringe et interview med en af de mange rabiate bosættelsesrabbinere.

Postscriptum pr. 7.2.2014

At Israel stadig har problemer med sin religiøs-sekulære selvforståelse bekræftes nu af følgende artikel:

www.information.dk/487182

Opdatering pr. 12.7.2014

www.information.dk/503468