MELLEM NONSENS OG HUMBUG (Om kompetencer)

Karakteristisk for det nuværende civilisationsstade er det hyppige misbrug af ordet "kompetence". Misbrugets omfang kan man aflæse på  en skala, som svinger mellem   nonsens og humbug .

Helt nøjagtigt midt på skalaen troner i øjeblikket selveste Bertel Haarder i godt selskab med de realkompetencer, han er barslet med på det nyligt afholdte Sorø-møde(Information 10/8).

    For at forstå den dybere mening bag det mageløse påhit, som Haarder fremviste  efter den rituelle påkaldelse af  Holbergs og Grundtvigs ånder, skal vi begynde med at stille et spørgsmål:
 
Hvad er kompetencer egentlig for noget?

Ifølge  kultursociolog Henrik Dahl " kræver det kvalifikationer at fortælle en vittighed og kompetence at kunne tie stille"(sammesteds).
  Gid det var så vel! For i så fald ville kompetence/kompetencerne være lig med Blaise Pascals  "esprit de finesse".

I realiteten står vi over for et både intetsigende og farligt buzz word.

På den ene side  ligner kompetencerne  en sværm verbale spyfluer - undfanget af globaliseringens guder for at  plage mennesket fra vugge til krukke.
 Således at forstå, at før i tiden kunne et spædbarn nøjes med at sutte. Nu skal  hun/han partout være suttekompetent. Før lå man for døden, nu har man værsgo at være  udåndingskompetent. Og så fremdeles.

På den anden - og farligere! - side er kompetence  den vigtigste komponent i  den kulturrevolution, som forlængst har bemægtiget sig landets læringsanstalter.

Denne kulturrevolution sigter mod den gradvise og totale ødelæggelse af Danmarks uddannelsessystem-og tradition. Midlerne dertil er taxameterordning, teamwork, tværfaglighed og læring. Kampråbet er netop: kompetence.

At nedbryde et system og en tradition vil i mange øren lyde forjættende. Ved en nærmere overvejelse er det imidlertid oplagt, at alternativet til system og tradition er kaos.
Kaos har intet med frihed at gøre. Kaos er derimod optakten til at friheden endegyldigt bliver kvalt af det bureaukrati, som altid følger i kølvandet på   revolutionær uorden.

Jævnfør det groteske omfang, bureaukratiet allerede har antaget i det danske reformerte(læs:revolutionerede) gymnasium ifølge Gunner Frøbergs kronik "Gymnasium a la Kafka" ( Information 23/6/07. )
Jævnfør desuden taxameterordningens både korrumperende og fordummende virkning, som Rolf Dorset har redegjort for sammesteds den 10/8.  

Men hvad ville Grundtvig og Holberg mon sige til misèren?

Tja, Grundtvig ville nok korse sig over, at hans bandbuller mod den sorte skole har ført til, at grundtvigianeren Bertel Haarder i dag er med til at bane vejen for fremtidens grelleste åndløshed.

 Hvad Holberg angår, ville han måske give sig i kast med en ny version af  skælmstykket "Det arabiske pulver", hvor den kompetente lurendrejer Oldfux  ville blive relanceret som senmoderne coach :"thi det er ingen Konst at stiæle, det kand en grov Bonde giøre, men at stiæle således, at man aldrig blir greben, det kalder jeg at forstå sit Handværk" (Akt 1, scene 1).

31/8/07

Se venligst mine Fodnoter til Hannah Arendt