Kristendom er mere end Bibelen

Den 13. februar bragte Kristeligt Dagblad et interview med dramatikeren Christian Lollike, der i forbindelse med sin ny-opsætning af Holbergs "Erasmus Montanus" udtaler:

" Jorden er ikke flad, og Danmark er ikke bygget på kristne værdier".

Længere nede i interviewet bemærker Christian Lollike endvidere, at " mange  af de værdier, som vores samfund bygger på, ikke kan føres tilbage til hverken Bibelen eller kristne tænkere, men derimod til oplysningstiden."

Hvad skal man mene om det?

Indledningsvis får jeg lyst til at citere den franske statsminister Georges Clémenceau, der under Første Verdenskrig sagde:

"Krig er en alt for alvorlig  sag at overlade til generalerne".

Det samme, mener jeg, kan man i dag sige om kristendommen. Den er en alt for alvorlig sag at overlade til teologerne.

Jeg vil hermed komme frem til følgende pointe:  Når Christian Lollike hævder, at mange danske værdier ikke kan føres tilbage til Bibelen, fremsætter han et typisk teologisk synspunkt, idet han sætter lighedstegn mellem kristendom og Bibelen.

Heldigvis er kristendom langt mere end Bibelen.

I løbet af de tre(!) århundreder, der gik mellem nedskrivningen af evangelierne (omkring år 70) og vedtagelsen af den kristne trosbekendelse, blev kristendommen nemlig på gennemgribende vis påvirket af oldgræsk filosofi og kultur.

Takket være dette forhold blev kristendommen til arvtageren efter antikkens store tænkere med skelsættende følger for udviklingen af europæisk kultur, fordi de oldgræske idealer om frihed og demokrati overvintrede i løbet af middelalderen og renæssancen for atter at blomstre op i oplysningstiden.

Bragt i Kristeligt Dagblad d. 22.2.2017

26.2.2017