FRA FREMMEDHAD TIL RETSSTATENS SVÆKKELSE

Berlusconi er skræmmende - også set med danske øjne.

Det er selvfølgelig først og fremmest et italiensk problem, at Italiens splittede opposition ikke har formået at standse en så farlig demagog som Berlusconi. Vel at mærke: en liberal demagog.

Det er ligeledes først og fremmest et italiensk problem, at den italienske borgerlighed i den grad har svigtet retsstaten ved at hæve den korrupte Berlusconi over loven.På den anden side er det overmåde glædeligt, at den italienske forfatningsdomstol- læs:den italienske retsstats sidste skanse - har sløjfet Berlusconis immunitet.

Men hvad skal man mene om, at Berlusconis anslag mod den italienske retsstat er sket i ly af alliancen med Liga Nord?

Er dette ikke noget, der minder om danske forhold?Jo, vil jeg mene. I mange henseender minder Liga Nord nemlig om Dansk Folkeparti.

Bevares: der er også forskelle. Men én lighed er i hvert fald påfaldende: Liga Nord og Dansk folkeparti er begge  partier, som med held har brugt og bruger fremmedhadet til at sprede angst og svække vælgernes kritiske sans. Til stor skade for landets retsbevidsthed.

Et nyligt dansk eksempel: den 14. oktober bragte Nordjyske Stiftstidende et "Synspunkt" af cand.mag. Kaj Arildsen, hvor planerne om at bygge en stormoské bliver gjort til islams planer om at erobre Danmark. 

Opskriften er velkendt: én fjer bliver til fem høns.

Det væsentlige er imidlertid, at Kaj Arildsen bruger fremmedhadet og -angsten til at rette et slag mod den danske retsbevidsthed. Alle burde nemlig vide, at muslimerne har en grundlovssikret ret til at dyrke deres religion i mere egnede steder end kældre og nedlagte fabrikshaller.

Kaj Arildsen har naturligvis sin grundlovssikrede ret til at skrive hvad der falder ham ind. Det, der bekymrer mig, er:

a) at hans hadefulde retorik ikke er noget enestående tilfælde

b) at jeg ikke hører/læser særlig mange VK-vælgere  taksere sådanne fremmedfjendske udfald som det, de er: en trussel mod den danske retsstat.

I stedet for at forsvare muslimernes ret til frit at udøve deres tro - en grundlæggende ret i en moderne retsstat som den danske ! -, bruger de fleste borgerlige skribenter masser af spalteplads på at forsvare kristendommen mod den påståede islamiske trussel.

Seneste eksempel er venstremanden Flemming Jansen, som den 16.10. i Nordjyske Stiftstidende bruger den islamiske fare som påskud til at angribe de præster, som efter hans mening på yderst u-luthersk vis slår religion og politik sammen.

Jansen benytter sig af en billig floskel. Luther  slog religion og politik sammen hele tiden. Han kunne nemlig ikke andet. Tænk for eksempel på hans henvendelse til den tyske adel "deutscher Nation"; på hans opfordring til at slå Thomas Müntzers oprørske bønder ned som gale hunde; eller på hans skrifter mod tyrken og jøden.

Det,Luther gjorde, var at sætte religionen i fyrstens tjeneste.

Samtidig må man dog indrømme, at ikke alle lutherske præster har sagt ja og amen til deres verdslige herskere. Well, Reichsbischof ( rigsbiskop ) Ludwig Müller sagde godt nok ja og amen til Adolf Hitler, men det gjorde Dietrich Bonhoeffer ikke.

Og i øvrigt: Skulle nogen have glemt det, så startede opstanden, der førte til Murens fald, med mandagsbønnerne i Leipzigs protestantiske Nikolaikirche.

Det er borgerlige skribenter af Flemming Jansens støbning, der i Italien har ført Berlusconi til magten. Borgerlige skribenter, der ikke turde sige fra over for den angstfremkaldende hadpropaganda, som Liga Nord stod for.

Borgerlige skribenter, der har skabt flere og flere ukritiske vælgere - og hermed leveret grundbetingelsen for en mere og mere svækket retsstat.

16.oktober 2009

NOTER: Der henvises til:

1) Kaj Arildsen, Gumminakker og nationale, Nordjyske Stiftstidende 14.10.2009

2) Silkesnoren til Silvio? - Leder i Nordjyske Stiftstidende 16.10.2009

3) Flemming Jansen, Sammenhold om folkekirken vigtigt, Nordjyske Stiftstidende 16.10.2009

Flemming Jansen er fhv. borgmester i Pandrup Kommune (V).