GRISEN,SYLTEN OG DEN DRÆGTIGE SO

Det forlyder, at danske universitetslærere vil indbringe deres urimelige arbejdsvilkår for FN. Som tidligere universitetslærer kan jeg kun bifalde initiativet.

Af mindst to grunde:

1) Princippet "Fra forskning til faktura", som V,K og S i sin tid pålagde universiteterne, er et anslag mod den forskningsfrihed, som er selve forskningens livsnerve.

2)Mange af universitetets undervisere arbejder som løst ansatte. Hvad betyder det?Det betyder såmænd, at

  • de er dårligt aflønnede
  • de har ingen ret til pension
  • de kan fyres når som helst
  • i de undervisningsfrie perioder er de henvist til arbejdsløshedsunderstøttelsen.

Alle disse forhold er nedværdigende samt stærkt medvirkende til, at mange løst ansatte undervisere forlader universitetet til fordel for mindre udmarvede græsgange.

Hvem kan være tjent med det? Ikke det danske videnssamfund i hvert fald. Selv et meget beskedent kendskab til universitetets arbejdsprocesser tilsiger nemlig, at undervisning er det første led i forskningens fødekæde.

Sagt på en anden måde: Det er slemt nok, at K,V og S overfører princippet "Fra gris til sylte" fra slagteribranchen til universiteterne - men det er ufatteligt, at de samtidig misrøgter den drægtige so, der laver grisen(e).

Skål på det og Godt Nytår! Også til videnskabsminister Helge Sander og til uddannelsesordførerne i S,K og V.

28/12/2007

Se også: lektor Henrik Prebensens læserbrev "Deprimerende forskningspolitik" i Information 7/12/07 samt professor Per Øhrgaards artikel "Professionalitet uden dannelse er fagidioti" i Information 21/12/07 

Se venligst mine Fodnoter til Hannah Arendt