LIGE NU (fortsat)

Hvem er værst: NATO-apologeterne eller det modsatte hold?
Da jeg har det som Bertel Haarder, der efter sigende elsker at sejle mod strømmen, mener jeg, at det netop er NATO-holdet, der er det mest irriterende. Alle på dette hold synes  nemlig at være enige om, at Putins problem består i, at han er en despot - oven i købet vanvittig - , men er sagen virkelig så simpel?

En  mere nuanceret analyse leveres af  svenske Åsa Linderborg.
Jf hendes artikel "Krigen får os til at gøre ting, vi vil komme til at skamme os over"(Information, 28/3-22).

Putin imiterer Vestens adfærd, mener Linderborg. "Han holder et troldspejl frem i den hensigt at flå den liberale maske af den vestlige verden".

Jeg kan kun opfordre til, at  man læser hendes artikel.

                                        *
Jeg har i lang tid abonneret på to dagblade: danske Information samt italienske Repubblica. Siden 1.februar abonnerer jeg desuden  på Kristeligt Dagblad.
Da Vladimir Putin 24.2. invaderede Ukraine, var min første reaktion rædsel.
Efter en rum tid begyndte jeg atter at tænke tanker  - heri hjulpet af nogle få kritiske stemmer - både danske og italienske -, der tilskyndede til at anlægge en mindre emotionel indfaldsvinkel til det, der skete.

Således kunne Repubblica 13.3. referere, at den kendte  italienske fysiker Carlo Rovelli  på sin facebook- profil havde postet billeder af byer, der var blevet ødelagt af andre krige: i Yemen, i Afghanistan, i ex Jugoslavien samt længere tilbage i historien Hiroshima og Dresden.

Carlo Rovelli :"Et billede af Kiev, ødelagt af russerne. Ups, jeg tog fejl. Billedet er fra Yemen, hvor de bomber, der falder ned bliver af mit land sendt til Saudi Arabien:300 tusind personer er blevet dræbt under denne krig, hungersnød, millioner af mennesker, der lider forfærdeligt - men de er ikke hvide ligesom os - så hvorfor skulle vi lade os berøre af dem? "

31/3-22

Tirsdag 29. marts talte Zelenskyj til Danmark. Kristeligt Dagblad skrev: "Danskerne har fået den helt, de længtes efter".
Ved nærmere eftertanke er Zelenskyj en meget speciel helt.Så speciel, at han ligner en Messias-skikkelse. En mirakelmager. Er han vor tids Jesus? Og er Fukuyama hans forløber - hans Johannes Døberen så at sige?

Een ting er sikker: Zelenskyjs i danske ører åh så kærkomne budskab er det samme, som hegelianeren Fukuyama har forkyndt for nogle år siden: det liberale demokrati er dømt til at vinde - og det er Ukraine også. Hvem siger det? Det siger Historien. Voilà!
Det er så rørende, at det er til at skrige af grin over.
Kernen i Zelenskyjs budskab - andægtigt annammet af de danske politikere -   er nemlig den, at mennesker er lige værdige - men de ukrainske flygtninge er altså en tand mere værdige end de syriske, som har værsgo´ at vende tilbage til det Syrien, som Putins flyvevåben har bombarderet sønder og sammen. Det lader altså til, at der er forskel på mennesker og på bomber. Det er det Zelenskyj siger - eller i hvert fald det, de danske politikere hører ham sige.

 "Forvunden er nu al vor nød,os er i dag en Frelser fød!" Halleluja!


28.marts har The Guardian bragt en artikel, hvor den russiske forfatter Mikhail Sjisjkin fremsætter påstanden om, at det er russerne selv, der må afputinisere Rusland.

Desværre har russerne ingen tradition for demokrati, skriver Sjisjskin.
Her kunne det være på sin plads at overveje lidt, hvor rodfæstet og udbredt  demokrati egentlig er i Vesten.

13/4-22