DEN GAMLE FILOSOF ER DØD

Anders Moeslund (Kalundborg, 12-4-1926 - Aalborg 26-1-2010)

Anders Moeslunds fysiske legeme er holdt op med at leve, men hans smukke sjæl lever videre i manges erindring.

Tirsdag morgen ringede telefonen,  og Bjarne - Anders´ ældste søn - sagde:

" Den gamle filosof er død".

Den gamle filosof. Det var både kærligt og rigtigt sagt.

Filosof kaldte oldgrækerne en person, som elsker tænkningen. Hos Anders var denne kærlighed til tænkningen nærmest en lidenskab.Det var en kærlighed, der groede i stilhed - gennem læsning og refleksion -, men åbnede sig som en blomst ved samværets lys.

Anders elskede og opsøgte samværet.

Samværet var for ham den naturlige forlængelse af det, han læste og tænkte over.

Anders´ kærlighed til tænkningen og til samværet gik hånd i hånd med et krav om troværdighed. Især i den sidste tid talte Anders ofte om troværdighed.

Hvad lagde han i ordet?

Jeg tror, Anders mente dette:

At det påhviler enhver at gøre sig umage, at være grundig og oprigtig i sine ord og i sine handlinger.

Dette krav om troværdighed, som Anders selv i allerhøjeste grad levede op til, er i mine øjne den dyrebareste arv efter ham.

Jeg lærte Anders at kende for otte år siden. Han var mere end en god ven. Han var min danske storebror - en uvurderlig støtte og inspiration. Han har spillet en stor rolle i mit liv, og jeg erindrer ham i dyb taknemmelighed.

Sdr. Kongerslev Kirke, d. 30. januar 2010