Danskhedens rødder

For et par år siden udsendte historikeren Lars Hovbakke Sørensen (LHS) "En europæisk Danmarkshistorie fra Oldtiden til i dag". Alt i alt et hæderligt værk, der forsøger at se Danmarks fortid i en europæisk sammenhæng.

Men kan forsøget anses for vellykket? Ikke helt, synes jeg.

Anledningen til at se kritisk på Hovbakke Sørensens bog er dels hans artikel " Danskheden er europæisk", bragt af Kristeligt Dagblad d.22.11, dels Thomas Larsens bog "De dybeste rødder - Dronningen fortæller om Danmark og danskerne" (2016); dels kulturminister Bertel Haarders idé  med at lancere et Danmarkskanon.

"Ideen om et Danmarkskanon er god, fordi den vil styrke bevidstheden om vores rødder " skriver LHS i sin artikel. Dog,  tilføjer han: "vores rødder er ikke blot danske, men også europæiske".

Tak for det!

Men stikker de danske rødder  lige så dybt som de europæiske? Nej. For nu at give et konkret eksempel: Italien og Danmark er begge kristne lande, men hvor Italiens kristne rødder går tilbage til Jesus, når Danmarks  kun til  apostlen Ansgar.

Få syn for sagn i LHSs bog, hvor Ansgar bliver omtalt over to sider, mens Jesus er reduceret til tidsmarkør i udtrykkene " før eller efter Kristi fødsel."

Men denne fremgangsmåde er aldeles uantagelig.

Kristendommen kom ikke til Danmark fix og færdig, men som foreløbigt resultat af en enormt kompleks kulturhistorisk proces, der var præget ikke alene af forfølgelser, men også af alvorlige indre spændinger og af gennemgribende forandringer.

I løbet af de 700 år, der går fra Jesu død til Ansgars ankomst til Hedeby, formår kristendommen at udvikle sig fra en trosretning, der baserer sig på forestillingen om den jødiske Messias, til en hellenistisk religion, der har modtaget adskillige inputs fra især græsk filosofi; og fra en religion, der afviser den romerske kejserkult, til  at blive den religiøse overbygning af det sene Romerrige.

Dronning Margrethe opfatter den danske udgave af kristendommen som et rent dansk-luthersk fænomen, men virkeligheden er langt mere kompliceret. Den religion, som Ansgar omkring år 750 forsøger at indføre til Danmark, er jødisk-græsk-romersk samt kejserlig og pavelig. Og det er kendsgerninger, som Martin Luther umuligt kan reformere sig fra.

23.11.2016