Skandinavien er Europa

I et interview bragt i Kristeligt Dagblad den 15.september udtaler musikeren Steffen Brandt sig begejstret om Skandinaviens fortræffeligheder.
Selvom jeg er født i Italien, kan jeg på grundlag af de over 50 år, jeg har boet i Danmark, kun tilslutte mig Steffen Brandts begejstring.

Men tillad mig at erindre om, at samtlige skandinaviske lande allerede før kristningen var inddraget i europæisk kulturliv. Vidnesbyrd herom er ikke alene de mange arkæologiske fund, men den oldnordiske runeskrift, der efter alt at dømme var en tilpasning af det etruskiske alfabet.

Selv et overfladisk kendskab til europæisk sprogforhold afslører desuden, at dansk,svensk og norsk står i dyb gæld til græsk og latin både via direkte import af fremmedord og gennem de tusinder af ord, der kalkeret over latin i løbet af middelalderen er kommet til Skandinavien fra det tyske sprogområde.

Tilsvarende betragtninger kan anlægges angående skandinavisk digtning, kunst og musik. De er umiskendeligt europæiske.

Lad mig nøjes med ét eksempel: den dansk-norske forfatter Ludvig Holberg er utænkelig uden grækeren Aristofanes, romerne Plautus og Terents samt franskmanden Molière.

Bragt i Kristeligt Dagblad d. 19.september 2017

Beslægtet link: Europa har ondt i historien