Åbent brev til "The Lancet".

Læger og videnskabsfolk fordømmer volden i Gaza

I et brev til The Lancet, bragt den 22.juli 2014, fordømmer over 20 læger og videnskabsfolk fra Storbritannien, Norge og Italien Israels militære aggression i Gaza.

"På grundlag af vore etiske principper og vor praksis fordømmer vi det, vi er vidner til under Israels aggression på Gaza", skriver forfatterne. "Vi beder vore kolleger,såvel gamle som unge, om at fordømme Israels aggression."

"Vi er rystet over de militære overgreb, der under påskud  af at straffe terroristerne, rammer Gazas civilbefolkning.

Dette er det tredje massive angreb på Gaza siden 2008. Hver gang er de fleste ofre uskyldige mennesker fra Gaza, hovedsageligt kvinder og børn.

Dette sker under Israels uantagelige påskud af at ville gøre en ende på de politiske partier, som modsætter sig den besættelse og den belejring, som  Israel har påtvunget området."

I brevet hævdes der, at den strenge blokade, som Israel har sat i værk i løbet af det sidste år, ud over at medføre sult og fattigdom for Gazas befolkning,  også er  resulteret i en farlig mangel på medicin og på  lægelig assistance.

"Sårede og syge kan ikke komme ud af Gaza for at  modtage specialiseret lægehjælp. Indførslen af mad og medicin til Gaza er blevet indskrænket og mange livsvigtige goder  er blevet forbudt.

Inden det aktuelle angreb var Gazas medicin-lagre nede på et historisk minimum på grund af blokaden. I dag  er de totalt udtømte.

Mens dette skrives, rapporterer BBC om endnu et sygehus, der er blevet bomberamt, med skader på intensivafdelinger og operationsstuer og tab af menneskeliv blandt patienter og personale.

Lige nu er der frygt for, at også hovedsygehuset Al Shifa  bliver beskudt. Desuden er næsten alle i Gaza psykisk traumatiseret. Enhver over de 6 år oplever i øjeblikket det tredje angreb fra Israels side."

Langt fra at skulle opfylde et militært mål, går disse angreb ud på at terrorisere, såre mennesker i kroppen og sjælen, og umuliggøre deres liv i fremtiden ved at ødelægge deres huse og forhindre at de bliver genopført."

Som læger og videnskabsfolk kan vi ikke tie over for denne forbrydelse mod menneskeheden. Vi opfordrer også læserne til ikke at forholde sig tavse.

Gaza, der er fanget i belejringens fælde, bliver myrdet af en af verdens største og mest sofistikerede krigsmaskiner.

Terrænet er forgiftet af ammunitionsrester - med følger for de fremtidige generationer.

Hvis de blandt os, der er i stand til at tale, undlader at gøre det og tager derved ikke stilling til denne krigsforbrydelse, er de selv medskyldige i, at Gazas 1,8 millioner indbyggere mister deres liv og deres huse.

På vegne af 24 underskrivere:

Paola    Manduca,   Professor of Genetics,       University of Genua, Italy +39 389 575 3198 paolamanduca@gmail.com

Angelo Stefanini, MD, Public Health, Bologna, Italy + 39 348 7784787             angestefa49@gmail.com

Derek Summerfield, Institute of Psychiatry, King´s College, London, UK         +44 (0)7779342328  derek.summerfield@googlemail.com

Ang Swee Chai,      Consultant Orthopaedic     Surgeon,    London          and         St Bartholomew´s Hospital Trust, UK. +44 (0)7813 019952
  scang@btinternet.com

Brevets fulde ordlyd kan  læses på:

http://press.thelancet.com/gazaletter.pdfPS. Teksten er en oversættelse af et dokument, som jeg pr. 28.juli har modtaget af professor Paola Manduca.

I mellemtiden er sygehuset Al Shifa blevet beskudt.

Pietro Cini

29. juli 2014

Opdatering pr. 3. august 2014

Ovenstående har jeg sendt til Information, som har sagt nej til at bringe det.

NB! En af de 24 medunderskrivere er  den norske læge Mads Gilbert, der d. 2. august blev interviewet af Martin Krasnik i DR2´ s Deadline.


3.august 2014