var Martin Luther superman?

Var det Reformationen, der ændrede verden, eller den ændrede verden, der udløste Reformationen?

Under overskriften "Da Luther ændrede verden" bragte Kristeligt Dagblad 2/11/16 en artikel, hvor Kristian Østergaard skriver rosende om den britiske religionshistoriker Diarmaid MacCullochs nyligt udkomne bog "All Things Made New".

Jeg er enig med Kristian Østergaard i, at MacCulloch er en kompetent og velskrivende forfatter. Både hans "A History of Christianity" og "Reformation - Europe´s House Divided" er indsigtsfulde værker, der blandt andet giver et sjældent indblik i, hvor dybt Luthers tænkning var præget af frygten for arvesynden.

Jeg mener imidlertid, at Martin Luthers betydning også bør ses i lyset af, at den tyske reformator levede i en verden, der var kendetegnet ved tre epokegørende forandringer.

For det første havde de osmanniske tyrker i 1453 gjort en ende på det Østromerske Rige og derved udløst en mægtig frygt over hele kristenheden.

For det andet havde opdagelsen af Amerika i 1492 medført en dramatisk ændring af den europæiske magtbalance.

For det tredje var den unge tyskromerske kejser Karl V, som Martin Luther stod over for i Worms, en mand, hvis magt strakte sig over enorme områder både i Europa og i den nye verden.
Af samme grund var hans alliance med pavekirken frygtet af såvel den franske konge som de tyske fyrster, der også talte kurfyrsten Frederik den Vise - Martin Luthers arbejdsgiver og beskytter.

På denne baggrund er det rimeligt at spørge, om det var Reformationen, der ændrede verden eller den ændrede verden, der udløste Reformationen.

Bragt i Kristeligt Dagblad 5/11/16

PS.
Se Heidi Dachs´ artikler "Reformationen var også et kultursammenstød mellem Tyskland og Italien" og " To monarker spillede en vigtig rolle for Luthers reformation" i Kristeligt Dagblad d. 26. juni 2017