KAREN BLIXEN, NAZISME OG ISLAM

Har Karen Blixen sidestillet nazisme med islam? Det påstås af mange, sidst af Søren Espersen i Jyllands-Posten den 26.6.2007.*

Holder påstanden vand? Ikke helt.

Det er ganske rigtigt, at den danske forfatter i sit essay "Breve fra et land i krig"(1940) får øje på mange fælles træk mellem islam og nazisme.

Hun skriver endda, at nogle ting i Hitlers "Mein Kampf" ligner kapitler i Koranen.

Hun kan imidlertid også iagttage et par afgørende forskelle.

For det første understreger hun, at nazisme er en ideologi, hvorimod islam er en religion.

Som hun skriver: "Halvmånen er et ædlere tegn end hagekorset".

For det andet mener hun, at nazismen kendetegnes af selvtilstrækkeligt, racistisk hovmod.

Til forskel fra islam, der - altid ifølge Blixen - "hentede fornyelse, mens den gik frem. Islam i Delhi i øst og i Granada i vest havde beriget sig på sin march, fourageret kulturelt i fjendens land og hentet sig inspiration til ny fremgang".

Til en fyldestgørende belysning af baronessens forhold til islam hører det også med, at hun i 1939 havde planer om at rejse med pilgrimmene til Mekka sammen med somalieren Farah Aden, som i 20 år havde været hendes tjener i Afrika.

Det fremgår af forordet til omtalte essay, som står at læse i hendes "Samlede essays", Gyldendal 1985, hvortil Søren Espersen og andre interesserede henvises venligst.

Bragt i Jyllands-Posten d. 21.7.2007

* Der refereres til Søren Espersens kronik "Hvor islam går frem, breder ørkenen sig".