BORTE MED BLÆSTEN

En postmoderne farce i en akt
af Jeppe Bjerg

PERSONER

Gorm den Gamle, ordstyrer                       Gorm Leschly
Grundtvig, digter m.m.                               Grundtvig
Harry Haue, astrolog                                  Harry Haue
Christine Antorini, management freak    Christine Antorini
Lars Qvortrup, hyperkompleks filosof      Lars Qvortrup
Hamlet, Prins af Danmark                         Ulla Tørnæs
Fagpakke-Finn                          Finn Hauberg Mortensen
Projekt-Birgitte                           Birgitte Simonsen (RUC)
The Phantom of the Opera                      Lektor Blomme
Thomas Ziehe, tysk modeskaber                   Thomas Ziehe
Jacques Derrida, fransk nedrivingsentreprenør    Jacques Derrida
Baronen                                         Peter Kuhlman
Jeppe på Bjerget, dansk lærer             Pietro Cini
Rasmus Montanus, dansk elev            Polle fra Snave

SCENEN: Vi er i den danske gymnasieskole. Udenfor raser globaliseringens orkan. Alle farcens personer drøfter, hvorvidt vinduerne skal holdes lukkede, åbnes på klem eller på vid gab.

Gorm den Gamle:- Goddag allesammen! Ja, idag skal vi ikke tage stilling til, hvad vej vinden blæser, men forholde os konstruktivt til vindstyrken.Men allerførst velkommen til vore to udenlandske gæster Thomas Ziehe og Jacques Derrida. Jeg håber, det hele vil foregå i god ro og orden. Forresten, Harry Haue,ehm... jeg kan se, De har taget en bazooka med. Var det nu også nødvendigt?
Harry Haue (overbærende ironisk). Dér tager De grumme fejl, kære kollega. Det er ingenlunde nogen bazooka, men et teleskop. Det har jeg medbragt for i en af pauserne at tage bestik af almendannelsens ledestjerne lige nu. Med deltagernes tilladelse, forstås.
Gorm den gamle: Det er godt. Jeg giver ordet til professor Lars Qvortrup, som vil komme med et oplæg.
Lars Qvortrup: Jeg vil for en gangs skyld fatte mig i korthed:Som det allerede er blevet påpeget af både Husserl og Pico della Mirandola lever vi idag i et hyperkomplekst samfund og det hænger jo sammen med at verden fra at være antropocentrisk er blevet polycentrisk, således at Descartes’ Cogito ergo sum er blevet afløst af Digito, ergo flop.
Gorm: Ja tak, det er i hvert fald ikke noget fis det, De siger!
Fagpakke-Finn: Ja, à propos fis, er det ikke lige lovlig lumret herinde? Hvad med at få lidt gennemtræk?
Projekt-Birgitte: Hørt!
Christine Antorini: Hørt!
Harry Haue: Ja, lad os lige få åbnet et vindue og få kastet et blik op i almendannelsens stjernekrig. Du, Jeppe, kan du ikke hjælpe mig med at få teleskopet op i vindueskarmen, så jeg kan få positioneret ledestjernen.
Jeppe (ængstelig): Jamen, blæser det ikke lige lovligt meget?!
Baronen: Se så at humme dig, din dovne krop, ellers får du krabasken at mærke.
Grundtvig (mildt advarende): Vi ere ikke skabte til Høihed og Blæst,
Ved Jorden at blive det tjener os bedst!
Gorm: Lad os lige høre prinsens mening!
Hamlet, prins af Danmark (tvilrådig): At være eller ikke være en kompetent undervisningsminister. That is the question!
Erasmus Montanus: Du, Lars! Jeg har lige fået et SMS fra Ane og Katrine! De siger, at jeres sommerhus i Snave er lige landet i Loreto,i Italien!
Lars Qvortrup: Hvilket beviser rigtigheden i min polycentriske tese:nu bor jeg faktisk både i Snave og i Loreto!
The Phantom of the Opera: En elev må ikke lege med mobiltelefonen midt i en time! Gi’ ham pisk!
Thomas Ziehe (rømmer sig): Nu skal vi lige passe på, at vi ikke bruger altfor radikale forholdsregler imod den aftraditionalisering, som det er lykkedes os at skabe gennem 30 års kulturel frisættelse. Vist skal vi have fagpakker...
Harry Haue(med pondus): Jeg tilslutter mig den ærede taler.
Fagpakke - Finn: Hørt!
Projekt-Birgitte: Hørt!
Christine Antorini: Hørt!
Thomas Ziehe: ...fagpakker,projekter, teamwork og teambuilding i lange baner. Men husk, kære venner, at alle vore anstrengelser vil være forgæves, medmindre vi lærer at møde de unge med en modkultur, med stil og med fascination. Vi skal sende andre signaler, begynde med at gøre noget ved vores påklædning, f.eks.
Nu går jeg ud og klæder mig anderledes på – og så vil De se, at det sikkert vil gøre indtryk på vores kære elev (Går ud).
Jacques Derrida: Jeg er enig med min kære ven Thomas og jeg vil benytte mig af lejligheden til at pointere, at min dekonstruerende virksomhed ikke skal opfattes som en skrotning af traditionen. Skrotter vi traditionen, har vi ikke længere noget at dekonstruere, vel? Lad mig forklare det med denne model. Hvad ser De? Nogle legoklodser. Som De ser, er de blevet sat sammen på en bestemt måde. Denne bestemte måde er traditionen. Hvad gør vi nu? Vi tager det hele fra hinanden, men vi sætter det hele sammen igen på en anden måde. Og hvad får vi? En ny tradition.
Alle (i et kollektivt aha-Erlebnis): Aha!
Baronen: Ja! Det er såmænd godt endelig at få forklaret, hvad der ligger i den der derridasske hurlumhej. Men nu synes jeg, det er på høje tid, at vi får et frisk pust ind i det støvede danske gymnasieliv. Nu lukker jeg et vindue op!
Harry Haue: Ja, tak, jeg er så spændt på efter at få tjekket almendannelsens konstellationer lige nu!Er der nogen, der vil hjælpe mig med at flytte teleskopet?
(Fagpakke-Finn, Projekt-Birgitte og Christine Antorini iler hjælpende til)
Grundtvig (med gravalvorlig stemme):...ved Jorden at blive det tjener os bedst!
(Baronen fumler ved et af vinduerne.Imens gør Harry Haue, Fagpakke-Finn, Projekt-Birgitte og Christine Antorini sig klar til at anbringe teleskopet på vindueskarmen. I samme øjeblik går døren op og Thomas Ziehe træder ind)
Erasmus Montanus (plirrer med øjnene): Han er sgu splitternøgen!
(Et sekund senere tordner orkanen ind i rummet).
Jacques Derrida: Mon Dieu! C’est la déconstruction totale!
Harry Haue (ramt i hovedet af lysekronen): Jeg ser stjerner!

(Tæppe)

marts 2003