KAI OG ASMAA

Er det civilisationernes sammenstød, vi står overfor lige nu? Ud fra hvad Kai Sørlander skriver i Information ("Hvem er dumpet?" 1/12/07) og den måde, Asmaa Abdol Hamid opfører sig på, er det snarere tale om historieløshedernes sammenstød.

Europæisk historieløshed - repræsenteret af Kai Sørlander - versus islamisk ditto,repræsenteret af Abdol Hamid.

Kai Sørlander er historieløs,fordi det islambegreb,han opererer ud fra,intet har med virkeligheden at gøre. Sørlander ræsonnerer ud fra én islam, problemet er, at der findes tusind og én. Med det resultat, at alt det, han udleder af Asmaas tørklæde, ligner de postulerende argumentationer, som karakteriserede middelalderens skolastik.

Hvad Asmaa angår, hører hun show biz til.

Hendes forbillede er Madonna, med den forskel, at sidstnævnte provokerer ved at klæde sig af, hvorimod Asmaa forværrer Pia Kjærsgaards hedeture ved at pakke sig ind i sine nonnegevandter.

Men hvad skal man mene om Enhedslisten?

At det lille parti (som jeg i øvrigt stemmer på - på trods af Asmaa og i mangel af bedre) er uvidende om sine egne historiske rødder.

Et parti som Enhedslisten er nemlig barn af socialismen samt - vigtigere endnu - barnebarn af den Franske Revolution, det vil sige: Oplysningstidens væbnede opgør med de middelalderlige adfærdsnormer, Asmaa koketterer med.

Til Kai Sørlander, Asmaa Abdol Hamid og hendes tro væbnere i Enhedslisten vil jeg varmt anbefale to bøger:

Abdelwahab Meddeb, La maladie de l´islam, Paris 2002

Hans Küng, Der Islam, München 2004.

Jeg anbefaler dem i håb om, at de vil kurere Sørlander for hans dogmatiske historiesyn og Asmaa Abdol Hamid for hendes narcissistiske tilgang til politikkens realiteter. Og allervigtigst :i håb om, at de vil få et par stykker i Enhedslisten til at indse, at den danske venstrefløj ikke længere kan tillade sig at sove i historietimen.

10/12/07